Referencie

Meranie a regulácia

Niektoré diela z oblasti riadiacich a regulačných systémov, elektroinštalácií, realizované našou spoločnosťou v priebehu uplynulých rokov.

Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
TESCO Stores Bratislava Landis a Gyr hlavná OST OD Bratislava 1998
klimatizácia skladu 4.NP, doplnenie RS LaG OD Bratislava 1999
Landis a Staefa pre parnú OST OD Žilina 1999
Landis a Staefa HYPERMARKET Trnava – OST 2000
Landis a Staefa Rekonštrukcia VZT OD Žilina 2001
Landis a Staefa Rekonštrukcia VZT OD Žilina, II. etapa 2001–2002
centrálny dispečing – UNIGYR INSIGHT
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
BAT a.s. Bratislava Landis a Gyr OST Levárska 1996
Landis a Gyr OST Lackova 1996
Landis a Gyr OST Vajnorská 81 1996
Landis a Gyr OST Dulovo nám.1 1997
Landis a Gyr OST Vajnorská 46 1997
Landis a Gyr OST Segnerova 1997
Landis a Gyr OST Púpavova 1997
Landis a Gyr OST Prešovská 1997
Landis a Gyr OST 716 Čulenova 1997
Landis a Gyr OST 719 Bottova 1997
Landis a Gyr OST 717 Chalúpkova 1997
inštalácia objektových meračov tepla-103 ks 1998
inštalácia objektových meračov tepla-98 ks 1999
Landis a Staefa OST Gajova 5 1999
Landis a Staefa OST Klimkovičova 1999
Landis a Staefa OST Gajova 11 1999
Landis a Staefa OST Inter Slovnaft 1999
Landis a Staefa OST Osadná 2000
Landis a Staefa OST Grosslingova 1013 2000
Landis a Staefa OST Klemensova č. 1 2000
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
SWEDWOOD Slovakia a.s. Landis a Staefa VZT výrobných hál, areál Malacky 2001
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
EMERSON a.s. Nové Mesto n.V. kompletná teplofikácia areálu
elektroinštalácia plynových žiaričov hál (8ks)
elektroinštalácia a riadenie plynových
závesných kotlov
Landis a Staefa PK1, PK2, PK3 1999
centrálny dispečing – UNIGYR INSIGHT
Landis a Staefa PK5 2001
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
Hotel Devín a.s. Bratislava Satchwell Micronet Relaxačné centrum 2000
Andover Controls Infinity Výstavba zdroja chladu 2001
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
Okresný úrad Senica, Landis a Gyr PK ZŠ Jablonica 1995
Odbor školstva Landis a Gyr PK ZŠ Radošovce 1996
Landis a Gyr PK ZŠ Dojč 1996
Landis a Gyr PK III.ZŠ Senica 1996
DOMOTESTA PK MŠ Čáčov 1998
Landis a Staefa PK ZŠ Borský Svätý Jur 1999
Landis a Staefa PK ZŠ Šaštín-Stráže 2000
DOMOTESTA PK MŠ Prievaly 2000
Landis a Staefa PK ZŠ Cerová 2001
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
DAEWOO Motor Slovakia Landis a Gyr PK predajno-servisného centra 1997–1998
s.r.o., areál Piešťany
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
MAGNA Slovteca s.r.o. Landis a Gyr PK firmy-areál Rybárska 1 1994
Nové Mesto n/V.
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
Okresný úrad v Novom Meste Landis a Gyr PK ZŠ Horná Streda 1997
nad Váhom Landis a Staefa PK I.ZŠ N.M.n.V. 1998
Landis a Staefa PK ZŠ Lúka n.Váh. 1999
Landis a Staefa PK V.ZŠ N.M.n.V 2000
Landis a Staefa PK III.ZŠ N.M.n.V 2001
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
LIEHOCOMP s.r.o. Bratislava Landis a Staefa Parná kotolňa 2,5t/h 1999
prevádzka Dubovany
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
LEONI Autokabel Slovakia Landis a Staefa Rekonštrukcia plynovej kotolne 2001
s.r.o. Trenčín centrálny dispečing D/2000
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
RAJO a.s. Bratislava Landis a Staefa Výroba sprejovej šľahačky 2001

Elektroinštalácie, PRS

Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
Poľnobanka a.s. elektroinštalácia okresná pobočka Nové Mesto n/V 2001
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
PKO Bratislava elektroinštalácia Estrádna hala PKO 1998
Rekonštrukcia núdzového osvetlenia 1999
Vstupnej a spoločenskej haly PKO
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
PARTNERS s.r.o.N.M.n.V. elektroinštalácia Výrobňa marinovaných rýb 1998
elektroinštalácia Rozšírenie výroby šalátov Částkovce 2000–2002
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
FONS Slovakia s.r.o. elektroinštalácia Výrobňa hotových jedál 2000
elektroinštalácia AB budova – kancelárske priestory 2000
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
TSM Nové Mesto n.Váhom elektroinštalácia pre ČOV Plynová kotolňa 1998
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
SUZAR s.r.o. Nové Mesto n/V. elektroinštalácia sušiarenskej technológie Sušiareň mlieka Podvysoká 2000–2001
Investor Regulačný systém Názov akcie Rok realizácie
Okresný úrad Nové Mesto n/Váhom Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Moravské Lieskové 2000

Riadenie technologických procesov


Kontakt
Prevádzka a poštové spojenie

Detmar spol. s r.o.
Nové Mesto nad Váhom
Kmeťova 1279/9
915 01

Telefón

Prevádzka:
- 0327710961
- 0327717885
Fax:
- 0327710961
Predaj regulátorov:
- 0903282200

E-mail

Certifikát
Systém riadenia kvality
STN EN ISO 9001

Logo certifikátu STN EN ISO 9001

Partneri
Spolupracujeme s nasledujúcimi firmami